Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Menu


web GML
intranet GML


© GML 2014
používáme Dokuwiki

navody:edupage:pro-ucitele-pridani-hodin-v-zari

Pro učitele: Září: Přidání hodin, které učím

Máte na výběr mezi rychlým postupem a postupem pomocí zvonečků. :-) Obojí přebírají hodiny z existujícího rozvrhu.

Důležité: Nikdy nevytvářejte novou hodinu ručně, ani pomocí , ani pomocí zvonečkového . Nespárovala by se s rozvrhem a suplováním, vznikly by dva předměty na vysvědčení, atd., no, hodně neštěstí by to bylo. Vždy převezměte všechny nabízené hodiny (předmět+třída+skupina) dle postupu níže.

Též důležité: Nepřebírejte nabízené hodiny budoucích prvních ročníků moc brzo. Ideálně až někdy po 1. září, kdy proběhne ověření jejich fyzické přítomnosti ve třídě, doladí se přestupy, přerušení studia, atd. Pošleme rychlý mail, že jsou seznamy aktuální. :-) Pokud byste převzali nabízené hodiny (zejména budoucích prváků) dříve, museli byste v nich pak zpětně editovat studenty…

Rychlý postup: Nastavení hodin, které učím

Pokud nemáte přebrané hodiny z rozvrhu, po přihlášení nám Edupage vpravo napíše „Nalezli jsme pár nejasností ve vašich hodinách. Klikněte sem pro zobrazení detailů“:

Po kliknutí se zobrazí stránka (též dostupná z Nastavení - Moje hodiny, viz obrázek):

Po kliknutí na položku v seznamu „Chybějící hodiny na základě vašeho rozvrhu“ se zobrazí dialog s detaily hodiny.

Jiný postup: Přidání hodin, které učím, pomocí "zvonečků"

V modrém pruhu nahoře klikete vlevo na Žádná hodina, objeví se stránka:

Edupage nám ve spodní části oranžovými zvonečky napovídá („Chybějící hodiny na základě vašeho rozvrhu“), čili postačí na zvoneček kliknout a vyskočí stránka s detaily.

Společné pro oba postupy: Stránka s detaily hodiny

Přidáváte-li takto seminář, žáci by v něm měli být evidováni přesně dle aktuálního stavu (pokud tomu tak není, kontaktujte havlasek@gml.cz). Přidáváte-li střídající se praktika (ch-p, fy-p, bi-p) nebo pokud si takto přehazujete jazykové skupiny, přeberte si celou třídu, ničemu nevadí, budou-li studenti takto přebráni v obou půlkách – Edupage sice červeně křičí, ale ignorujme ho. 1) Přidáváte-li půlenou běžnou hodinu (Hv, Vv, Aj, Nj, Fj, Šj, Inf, Tv), je nezbytně nutné si precizně vyklikat studenty, kteří do ní patří (ostatní se Vám přestanou plést do zadávání známek, příp. absence). Nikde jinde v Edupage nezadáváme, kdo ze studentů do které skupiny chodí, Vámi zadaná data jsou zdrojem pro mnoho výstupů. :-)

Tip pro části tříd z loňska: Pokud jste stejnou (podobnou) dělenou skupinu měli i vloni, lze si jejich seznam převzít: klikneme v nastavení hodiny na položku Žáci / Skupiny, otevře se dialog s mnoha zatržítky u studentů, který má mj. vpravo dole tlačítko Kopírovať z inej hodiny (typicky z vaší loňské), varovný dotaz poté odklikneme OK:

Tip pro převzetí plánů z jiných tříd / jiných školních let / jiných učitelů: klikneme v nastavení hodiny na položku Vytvořit jako kopii plánu, otevře se dialog se všemi dostupnými plány daného předmětu a daného školního roku:

Nakonec nastavení hodiny musíme Uložit. Tento proces napoprvé zopakujte se všemi třídami a všemi hodinami, v nichž učíte. Z důvodů zadávání učiva a absencí do elektronické třídní knihy je nutné přebrat si i hodiny, které se na vysvědčení neobjevují – zejména praktika Bi-p, Ch-p, Fy-p.

Předměty o více různých skupinách jako tři různé zvonečky

Typicky Matematika a Český jazyk mají jak celou třídu, tak půlené hodiny. Je-li dělení třídy libovolné, skupiny jsou označeny „Skupina 1“ a „Skupina 2“. Občas nastane rozvrhový případ, že musíme dělit podle nějakého jazyka (např. skupina aj1, skupina aj2), podle vv/hv, atp.

Nejjednodušší je převzít nejprve dělené skupiny a teprve potom celou třídu. Vzniknou tři různé zvonečky:

Nezapomeneme posléze zvolit, kteří studenti do jednotlivých skupin chodí.

Nemusíte se obávat o sdílení známek, předmět stejného jména+třídy má v Edupage společné známkování (bez ohledu na to, v kolika různých zvonečcích jej evidujeme). 2)

Předměty o více různých skupinách jako jeden zvoneček dohromady

Složitější varianta. Doporučujeme jen zkušeným. Pokud převezmeme třeba v matematice nejprve celou hodinu (a ne skupiny s částmi třídy), v Edupage se u ní objeví červený text:

Její nastavení je trošku složitější. Klikneme na hodinu, případně klikneme na ikonu ozubeného kolečka pro nastavení vlastností. V položce Žáci/Skupiny klikneme dovnitř:

V položce Název skupiny v rozvrhu klikneme dovnitř, v následném dialogu zatrhneme Na tuto hodinu chodí žáci z více skupin a vybereme, ze kterých (jsou předvyplněné mým předmětem). Viz souhrnný obrázek:

Předměty bez známek na vysvědčení

Edupage Vám bude nabízet i rozvrhové hodiny, ze kterých známku studentům na vysvědčení nedáváte. Jde o fyzikální, chemická a biologická praktika (fy-p, ch-p, bi-p). Číslování v Třídní knize je samostatné. Průběžné známky (např. z protokolů) si evidujte, ale před pololetím nevyplňujte sloupec „Vysvědčení“. Budete-li při uzavírání známek chtít, jednotlivé události lze odmigrovat do jiného předmětu (např. z fy-p do fy) na stránce dostupné pod Nástroje - Spravovat události:

Uvolnění z tělocviku

V okamžiku, kdy se tělocvikář dozví o schváleném uvolnění jeho studenta z tv, zadá mu „známku“ na vysvědčení u. Pokud jde o celoroční uvolnění, zadá tělocvikář u do vysvědčení obou pololetí, aby na to třeba později nezapomněl.

V případech, kdy je tělocvik uprostřed dne, dál vede studentovu absenci (ten „sedí na lavičce“).

V případech, kdy je tělocvik na okraji rozvrhu dané třídy a student do tv chodit nemusí, může tělocvikář (po zadání hodnocení u do obou pololetních klasifikací) ve vlastnostech svého „zvonečku“ studenta rovnou odebrat, aby do jeho tv-skupiny formálně nepatřil (viz editace zvonečku v následující kapitole).

Pozdější editace

Po přidání hodin bude stránka vypadat přibližně takto (obrázky se mohou lišit podle toho, jaký předmět učíte):

V tomto seznamu lze kdykoliv myší najet do pravého dolního rohu každého obrázku, objeví se ikona ozubeného kolečka , v níž je možné hodinu ze seznamu smazat nebo hodinu editovat (například ručně měnit dělení studentů do skupin v rámci třídy). Needitujte takto, prosím, seznam studentů v semináři (postup změn seminářů – viz další odstavec).

Zjistíte-li, že nějaký student v běžném celotřídním předmětu či v semináři chybí/přebývá (nemělo by se stát, ale občas až u vysvědčení zjistíme pozdější přestupy, odchody, přerušení studia, atp.), dejte mi co nejdřív vědět na havlasek@gml.cz, stav opravím v rozvrzích, nechám jej probublat do Edupage a pak si reálný stav zkontrolujete v dané hodině právě pomocí tohoto ozubeného kolečka.

Změny ve stavu studentů v semináři

Předchozí odstavec o editaci studentů v hodinách se netýká seminářů. Změny ve stavu studentů v semináři nedělají učitelé, ale Havlásek, na základě A5 papíru „Žádost o změnu volitelného předmětu“ nebo „Žádost o zrušení nepovinného předmětu“, který studenti od Havláska dostanou, oběhnou si podpisy (učitele odhlašovaného semináře, učitele přihlašovaného semináře, pana zástupce Jelínka), načež Havlásek pošle informační mail a změnu provede v rozvrhu, z něhož poloautomaticky změna probublá do Edupageího seznamu studentů v semináři.

Systém byl takto zaveden proto, abychom měli centrální evidenci, kdo kam chodí, a hlídali chyby (student má volitelných málo, do semináře chodí málo nebo moc studentů, více stejných seminářů nemá vyvážený počet studentů, atd.)

1)
Logicky čistší způsob je přebrat studenty jen z jedné půlky, kolega přebere studenty z druhé půlky. První týden je všechno v pořádku. Až nastane pravý opak, musíte oba dopředu otevřít třídní knihu, kliknout na název svého praktika, vybrat Skupina a zvolit tu opačnou: Nicméně, takovéhle pravidelné měnění skupin v třídnici je toliko složité, že jsme se ještě pro letošek rozhodli to pro celé GML nezavádět… Aktivní dvojice, kteří chtějí mít přehled, si to zavést mohou… Sudé a liché rozvrhové týdny též nejsou řešením. Když třeba nějaký den v týdnu odpadne, fakticky si skupinky přehodíte, ale formálně to nelze. Ale když třeba odpadnou jen některé hodiny v jednom dni… a jen některým třídám…
2)
Někdy je společné sdílení známek až na škodu, například ve francouzštině by frsekce potřebovala mít známky z české části a od rodilého mluvčího oddělené, ale nejde to…
navody/edupage/pro-ucitele-pridani-hodin-v-zari.txt · Poslední úprava: 31. 08. 2023, 13.23 autor: havlasekadm