Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:jakpsat

Jak psát na DokuWiki

Psaní na dokuwiki se dá rychle naučit a je celkem podobné psaní HTML stránek. Co nenajdete zde, najdete v angličtině na www.dokuwiki.org, můžete se také podívat na videa. Nejsnažší je podívat se na stránku, kde už někdo vytvořil něco podobného a podívat se, jak to udělal. Po straně je ikonka tužky s nápisem „Upravit stránku“ – stačí kliknout, podívat se a dát zrušit úpravy.

Vytvoření, úprava a smazání stránky

Novou stránku vytvoříme tak, že do jiné vložíme odkaz s názvem neexistující stránky nebo, že upravíme název existující stránky v adresním řádku prohlížeče. Stránky mají hierarchickou strukturu. Mohou tvořit kategorie a podkategorie stránek. Každý uživatel má právo přístupu (čtení a zápisu) jen do určitých kategorií, takže je možné, že v některých kategoriích nebude možné stránku vytvořit. Na zkoušení používejte kategorii PlayGround, kam mohou všichni.

Novou stránku „Nová stránka“ v kategorii PlayGround vytvoříme zadáním http://www.gml.cz/wiki/doku.php/playground:novastranka do adresního řádku prohlížeče nebo vytvořením nového odkazu [[playground:novastranka|Nová stránka]] v jiné stránce (odkaz je červený, pokud stránka opravdu neexistuje: Nová stránka) a kliknutím na něj. Zobrazí se upozornění Stránka s tímto názvem ještě neexistuje. Klikněte vpravo u okraje na ikonu tužky.

Celou novou kategorii vytvoříme stejně. Pokud chceme, aby kategori měla nějakou úvodní stránku, která ji popisuje, vytvoříme hned v kategorii stránku s názvem „uvod“. V menu se pak zobrazí pod odkazem na kategorii právě tato stránka. Příklad: v kategorii „Informatika“ chci vytvořit podkategorii „Počítačové sítě“ s úvodní stránkou a podstránkou „Síťové adresy“. Zakládám proto stránky s odkazy informatika:site:uvod a informatika:site:adresy. Na stránce informatika:site:uvod (odkaz vypadá takto [[informatika:site:uvod|Počítačové sítě]]) napíši hned v záhlaví nadpis „Počítačové sítě“ a pokračuji popisem kategorie. Díky tomu se v menu neobjeví „site“ (jak je to v adrese), ale „Počítačové sítě“. Na stránce informatika:site:adresy (odkaz vypadá takto [[informatika:site:adresy|Síťové adresy]]) napíši hned v záhlaví nadpis „Síťové adresy“ a pokračuji textem stránky.

Existující stránku upravím (nebo její způsob zápisu/kód zobrazím) kliknutím na ikonu tužky u pravého okraje textu nebo na tlačítko „upravit“ vpravo ve stránce za každým blokem textu.

Stránka se smaže tak, že se dá editovat a vymaže se veškerý její obsah.

V DokuWiki se stránka ve skutečnosti nesmaže. Pouze se po vymazání obsahu skryje, ale správce webu ji stále může zobrazit. Cokoliv, co jednou uložíte, už v DokuWiki navždy zůstává s vaším jménem a informací, kdy jste úpravu provedli. Byť jsou tyto informace skryty v historii stránky…

Syntaxe pro psaní

Většinu základních potřebných úprav provedete kliknutím na nabídku nad oknem editace. Přesto bývá rychlejší naučit se alespoň pár základních značek. Některé věci ani jinak než značkou napsat nelze.

Úprava vzhledu textu

tučně
tučný text obalte dvojicí hvězdiček: text **tučně** vysázený (text tučně vysázený)
kurzíva
text kurzívou obalte dvojicí lomítek: text //kurzívou// vysázený (text kurzívou vysázený)
podtržení
podtržení nepoužívejte, slouží pro odkazy. V nouzi nejvyšší obalte text dvojicí spodních podtržítek: bezdůvodně __podtržený__ text (bezdůvodně podtržený text)
neproporcionálně (psacím strojem)
jako psacím strojem sází dvojice jednoduchých uvozovek (znak amerického apostrofu) text ''stojově'' sázený (text stojově sázený)
<BOOKMARK:nowiki>ignorování příkazů wiki
text, který má být vypsán přesně tak, jak je, anižby ho dokuwiki jakkoliv upravovala, uzavřete do html značek „nowiki“: <nowiki>Ignorujeme **dokuwiki**</nowiki>
škrtnutí textu
uzavřete text do HTML značky „del“: <del>škrtnutý text</del> (škrtnutý text) – hodí se tehdy, když chcete upozornit na chybu nebo opravit dříve napsaný chybný úsek
horní a dolní index
používejte HTML značky sup a sub (a<sup>2</sup>, b<sub>0</sub> je a2, b0)
nadpisy
nadpisy se obalují rovnítky, pod nimi je odřádkováno. Hlavní nadpis stránky/sekce je z každé strany obalen 6 rovnítky, ostatní podnadpisy vždy o rovnítko z každé strany méně. (====== Hlavní nadpis ======)
zalomení řádku uvnitř odstavce
používá se při sázení básniček, slok písní, apod. Použijte dvě obrácená lomítka a mezeru za sebou: zlomený\\ odstavec vytvoří zlomený
odstavec
odrážky
napište od okraje dvě mezery (nutné!), pak hvězdičku, mezeru a text odrážky. Nižší úrovně odrážek pomocí dalších dvou mezer, viz příklad. Číslované odrážky se dělají stejně, jen místo hvězdiček je spojovník (pomlčka).
 
 * odr. 1
 * odr. 2
  * odr. 2.1
   * odr 2.1.1
  * odr. 2.2
 * odr. 3
 • odr. 1
 • odr. 2
  • odr. 2.1
   • odr 2.1.1
  • odr. 2.2
 • odr. 3
 
 - odr. 1
 - odr. 2
  - odr. 2.1
   - odr 2.1.1
  - odr. 2.2
 - odr. 3
 1. odr. 1
 2. odr. 2
  1. odr. 2.1
   1. odr 2.1.1
  2. odr. 2.2
 3. odr. 3

; seznam s definicemi

jako tento přehled, vytváří se jako odrážky: dvě mezery, středník, definované slovo, mezera, dvojtečka, mezera, definice… ; seznam s definicemi : jako tento přehled, vytváří se jako odrážky, používáme plugin Definition list
vodorovná čára
napište 4 spojovníky (pomlčky) vedle sebe na začátek řádku: ----
kód v programovacím jazyce
uzavřete kód do HTML značky „code“, můžete přidat parametry (název jazyka, číslo 1 pro číslování řádků, a za „|h“ titulek), používáme plugin Code syntax
 <code c 1 |h Program "Ahoj světe">

#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[]) {
  printf("Ahoj svete!\n");
  return 0;
}
 </code>

Program "Ahoj světe"

1: #include <stdio.h>
2:
3: int main(int argc, char* argv[]) {
4:  printf("Ahoj svete!\n");
5:  return 0;
6: }
konverzace
ve stránce je možno vést konverzaci, jednotlivá tvrzení a odpovědi na ně (jako v e-mailu) lze odsazovat tak, že řádek začíná příslušným počtem znaků „>“
Text
> odpověď
>> další reakce
> pokračování odpovědi
>> reakce na pokračování

Text

odpověď
další reakce

pokračování odpovědi

reakce na pokračování

Speciální znaky a smajlíky

pomlčka
místo každé pomlčky pište vždy dva spojovníky (pomlčky na klávesnici – takto: --)
nezlomitelná mezera
místo mezery napiště obrácené lomítko a mezeru (v\ lese) nebo v~~SP~~lese. Plugin NBSP.
smajlíky
se automaticky opravují… Nemají-li se měnit, musí se uzavřít do HTML značky nowiki :-)
označení vynechaného nebo chybného textu
použijte „smajlík Fix Me!“, stačí napsat FIXME
šipky
automaticky se nahrazují některé kombinace znaků:
-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r) se nahrazuje za
→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ®
české uvozovky
se opravují automaticky po napsání „uvozovek“ na klávesnici

Odkazy

 • Odkazy na cizí stránky: [[http://www.adresa.cz|Popis odkazu]] (Popis odkazu) – všimněte si nutnosti napsat http://!
 • Odkaz na stránku uvnitř wiki: [[informatika:site:uvod|Počítačové sítě]] – odkazuje na kategorii informatika, podkategorii site a její úvodní stránku. Popis odkazu bude Počítačové sítě.
 • Odkazy na wikipedii: stačí napsat „wp>“ pro českou a „wpen>“ pro anglickou („wpde>“ německá) a za to odkaz na stránku. Např.: [[wp>Jiří_Ignác_Linek|Skvělý český skladatel]] Skvělý český skladatel nebo [[wpde>Truhenorgel|Was ist Truhenorgel?]] Was ist Truhenorgel?
 • Odkaz dovnitř stránky ve wiki: je-li nutné odkázat na konkrétní místo dovnitř dlouhé stránky wiki, musí se nejprve vytvořit v požadovaném místě na cílové stránce umístění odkazu. Napište zde <BOOKMARK:popisek>. Odkaz na takové místo vytvoříte stejně jako odkaz na příslušnou stránku, jen za název stránky dopište #popisek. Např.: [[wiki:jakpsat#nowiki|Příkaz nowiki]] způsobí odkaz Příkaz nowiki, pokud jsme na příslušném místě této stránky napsali <BOOKMARK:nowiki>

Popisy odkazu (a s nimi i svislítko) lze vynechat, pak se jako popis zobrazí samotný odkaz. Stačí-li napsat přímo odkaz (adresu stránky, bez speciálního popisku), není nutné používat žádný příkaz, dokuwiki odkaz v textu rozpozná a sama zvýrazní. pokud je to nežádoucí, zabalte odkaz do HTML značky nowiki.

Informační boxy, sloupce

Informační boxy a sloupce vytváří Wrap plugin, na jehož stránkách je detailní dokumentace. V menu nabízí své možnosti pod ikonkou krabice. Pár příkladů:

Dva sloupce

<WRAP group>
<WRAP half column>
Jeden sloupec
</WRAP>

<WRAP half column>
Druhý sloupec
</WRAP>
</WRAP>

Jeden sloupec

Druhý sloupec

Důležitý box na 80 % šířky stránky

<WRAP center round important 80%>
důležité
</WRAP>

důležité

Obrázky, videa a zvuky

Tabulky

Přikládání souborů ke stažení

Speciální funkce

wiki/jakpsat.txt · Poslední úprava: 22. 07. 2014, 21.22 (upraveno mimo DokuWiki)