Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matematika:software:uvod

Matematický software

Přehled

 • CAS – systémy počítačové algebry, umí řešit algebraické úlohy, počítají opravdu symbolicky s výrazy (např. nevyčíslují iracionální čísla, pokud o to explicitně nepožádáme), tj. aplikují vzorce; umí často i vykreslovat grafy
  • Maxima – opensource, existuje online rozhraní na různých webech
  • Wolfram Alpha – online aplikace (postavená na aplikaci Mathematica) zvládající i jiné oblasti vědy než jen CAS, placená verze umí zobrazovat postupy řešení
  • Symbolab – online aplikace, umí řešit některé typy úloh (rovnice, derivace, integrály, …) včetně zobrazení postupu řešení
  • Maple, Mathematica, – placené, hojně používané systémy na VŠ
 • Dynamická geometrie – systémy umožňující vytvářet geometrické rysy, které se automaticky překreslují daným postupem, při změně poloh bodů apod.
  • Geogebra – aplikace napsaná v Javě, lze pouštět i v prohlížečích s podporou Javy

Na GML

Kromě webových aplikací je na GML nainstalovaná téměř všude Geogebra, v učebně inf3 wxMaxima (grafické rozhraní k Maxima), na některých počítačích v informatikách dále Derive a Cabri. 1)

1)
stav k září 2015
matematika/software/uvod.txt · Poslední úprava: 17. 09. 2015, 11.02 autor: rydloadm