Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


playground:arduino_tlacitko

Arduino - Reakce na tlačítko

Schéma zapojení

 Schéma zapojení]]) (Zdroj: http://arduino.cc/en/Tutorial/Button)

Zde můžeme vidět zapojení pro tento příklad. Tlačítko je vlevo zapojeno na 5V a vpravo je připojeno k pinu číslo 2 a k zemi(GND). V tlačítku, pokud není zrovna stisknuté je propojená vždy jsou vždy propojeny jen levý horní (Pin 2) a levý dolní pin(zem = GND) a pravý horní(nic) a pravý dolní pin(5V). Tím pádem je při nestisknutém stavu tlačítka pin 2 připojen pouze k zemi(GND). Pokud se stiskne dojde k propojení levé a pravé části, tím pádem půjde na pin 2 5V.

Zdrojový kód

#define LED 13 // LED, která se nachází přímo na desce Arduina
#define BUTTON 2 // Tlačítko připojeno k pinu 2
 
int buttonState = 0; // Proměnná pro uložení stavu tlačítka
 
void setup()
{
  //Tato funkce se zavolá jen jednou při startu.
 
 
  // Nastavení jednotlivých pinů na vstup nebo výstup
  pinMode(LED, OUTPUT); // Nastavení pinu na kterém je LEDka na výstupní
  pinMode(BUTTON, INPUT); // Nastavení pinu na kterém je tlačítko na vstupní
 
}
 
void loop()
{
 
  buttonState = digitalRead(BUTTON); // Načtení stavu tlačítka
  // Pokud je stisknuto je jeho stav roven HIGH jinak bude LOW
  if (buttonState == HIGH)
  {
    digitalWrite(LED, HIGH); // Na pin s LEDkou je přivedeno 5V
  }
  else
  {
    digitalWrite(LED, LOW); // Na pin s LEDkou je přivedena zem (GND)
  }
 
}
playground/arduino_tlacitko.txt · Poslední úprava: 25. 01. 2014, 17.46 (upraveno mimo DokuWiki)