Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Menu


web GML
intranet GML


© GML 2014
používáme Dokuwiki

navody:edupage:pro-tridni-omluvenky-a-prehledy-absence

Pro třídní: Omluvenky a přehledy absence

Učitel může zcela samostatně zadat omluvenku studentovi v hodině, kterou učí. Třídní může zadat omluvenku komukoliv ve své třídě. Zástupce ředitele může vyrobit událost v kalendáři, jejímž důsledkem může být (omluvená či zatím bez omluvenky) absence studentů na událost přihlášených. Předvolené typy omluv jsou: Omluvená hodina (o), Neomluvená hodina (n) a Reprezentace (značka r). V případě omluvy typu Reprezentace školy se studentova absence nepočítá do celkového součtu absence (na vysvědčení).

Omluvenky na mobilu

Omluvenku, kterou řeší třídní přímo se studenty v učebně, může zadat do systému pomocí mobilu (v aplikaci Edupage). V základní obrazovce:

ťukneme na tlačítko Docházka. Objeví se menu:

Červenými šipkami jsem označil Přidat omluvenku (v případě, že ji student donesl v Omluvném listu) a Omluvenky od rodičů (v případě, že ji už dříve vykliknul jeden z rodičů či zletilý student ve svém Edupageím účtu). I takovou elektronickou omluvenku od rodiče má třídní právo potvrdit (pak se teprve stane studentova absence omluvenou) nebo zamítnout. Též má třídní právo omluvenky rodičů či omluvenky zletilých studentů pro svoji třídu zcela vypnout. Viz níže.

Při přepisu omluvenky z Omluvného listu ťukneme na Přidat omluvenku, vybereme třídu a konkrétního studenta. V dalším dialogu zvolíme Přidat celodenní absenci (v jednom dialogu vybereme pouze Datum) nebo Část dne (ve třech dialozích zvolíme Den, Hodinu od, Hodinu do) nebo Dlouhodobé (ve dvou dialozích zvolíme Datum od, Datum do). Čtěte horní modrou lištu, tam je psáno, co právě zadáváte. :-) Piktogramy pod konkrétními dny napoví, kolik hodin student ten den chyběl. Například:

Omluvenky v PC

Mnohem jednodušeji lze omlouvat absenci v počítači. Po přihlášení do Edupage klikneme v levém menu Vyučování na Docházka žáků:

Zobrazí se velký panel, v něm lze nahoře přepínat mezi tlačítky (zobrazujícím celotřídní týdenní přehled) a (zobrazujícím jednoho studenta v průběhu celého školního roku či pololetí).

Celotřídní týdenní přehled

Příklad zobrazení celotřídního týdenního přehledu:

Listovat mezi jednotlivými týdny lze pomocí v horním menu vpravo. Pokud zalistujeme do předchozího školního roku, automaticky se sníží třída o ročník. Všimněte si tlačítka , které stránku znovu načte – pokud by někdo jiný mezitím zadal jinou cestou nějaké údaje (omluvenku, absenci).

Roční (pololetní) přehled jednoho studenta

Přepneme-li na Docházka Školní rok, můžeme vlevo vybrat studenta a vidíme jeho celoroční či pololetní absenci. Například:

V horní liště lze mimo jiné volit školní rok či pololetí:

Ve stejné horní liště vpravo lze též (pro celou třídu hromadně) volit, kdo může/nesmí elektronické omluvenky vyrábět:

Závorka s číslem za jménem studenta, například , znamená počet jeho nevyřešených hodin. Rovněž růžový podklad pod konkrétním datem znamená nějaké jeho nevyřešené hodiny v tomto dni. Kliknutím na text Omluvenka lze zobrazit, upravit či smazat již existující omluvenku.

Významy piktogramů

Piktogram znamená byl přítomen. Piktogram znamená nebyl přítomen (celou hodinu). Piktogram znamená přišel pozdě, piktogram znamená odešel dříve. Je-li pozadí pod piktogramy zelené, například , znamená to, že student má na tyto hodiny omluvenku (a propos: všimněte si, že byť má omluvený celý den, přesto na odpolední seminář přišel, no, to ho ctí… :-)) Je-li pod absencí písmeno o, n nebo r, znamená to, že třídní zadal u omluvenky zadal i její typ (omluven, neomluven, reprezentace). Je-li u některého piktogramu vpravo nahoře červený trojúhelníček, například , znamená to nějaký Edupageí komentář, obvykle je prezence/absence studenta zadána vícekrát v různých půlkách hodiny, například v laboratorních cvičeních – obvykle to v danou chvíli nastává pro celou třídu; pokud by takové trojúhelníčky míval opakovaně jen jeden student, kontaktujte havlasek@gml.cz, patrně bude někde někým špatně převzatý do skupiny…

Jak lze v PC označovat absence a omlouvat je

Pro oba přehledy (celotřídní i jednoho studenta) platí stejná pravidla. Kliknutím na políčko je zažlutíte. Poté shift+kliknutím na jiné políčko vyberete celý rozsah. Na obrázku níže nejdřív třídní kliknul na 6. hodinu, pak shift+kliknul na 3. hodinu a pak na nich kliknul pravým tlačítkem myši:

Na dalším obrázku nejprve třídní kliknul na 2. hodině, potom ctrl+kliknul na 4. hodině a potom ctrl+kliknul na 5. hodině:

Omlouvání absencí se děje pravým tlačítkem myši v kontextovém menu. To má tyto položky (obrázek viz maličko výše):

  • Přítomný (lze opravit původní chybný záznam učitele o absenci studenta)
  • Chybí (lze dodatečně dopsat absenci studenta, když ji učitel nezapsal)
  • Má zpoždění (lze dodatečně dopsat zpoždění studenta, když je učitel nezapsal)
  • Odešel dříve (lze dodatečně dopsat dřívější odchod studenta, když jej učitel nezapsal)
  • Typ absence - nejdůležitější položka, v ní absenci omlouváme. Nastavíme jí „omluvená“, „neomluvená“ nebo „reprezentace“.
  • Upravit (otevře samostatný dialog, v němž lze změnit jak absenci, tak čas zpoždění/odchodu.
  • Historie záznamu (přehled, kdo kdy v této omluvence co podniknul)
  • Zobrazit třídní knihu třídy (skočí rovnou dovnitř třídní knihy na danou hodinu)
  • Omluvenky (dialog se všemi omluvenkami studenta)
navody/edupage/pro-tridni-omluvenky-a-prehledy-absence.txt · Poslední úprava: 21. 01. 2024, 10.51 autor: havlasekadm