Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Menu


web GML
intranet GML


© GML 2014
používáme Dokuwiki

navody:edupage:pro-tridni-v-prubehu-roku

Pro třídní: V průběhu roku

Běžné exporty údajů

Třídní najde seznam své třídy v menu Agenda online, podmenu Žáci, položka Seznam. Kromě příjmení, jména, data narození, třídy a místa narození lze do tohoto pohledu zahrnout i jiné sloupce, prakticky všechny, co v Edupage jsou! Stačí vykliknout v horním menu záložku Pohled a v něm Sloupce:

V následném dialogu si zvolíme, co všechno chceme v seznamu třídy vidět. Typické je třeba přidání čísla na mobil matky a čísla na mobil otce (v záložce Rodiče, kliknutím na a zvolením Číslo na mobil):

Výsledkem (po potvrzení tlačítkem OK) bude seznam třídy s novými sloupci:

Celý seznam lze exportovat (stáhnout) ve formátu CSV a dále upravovat, například v MS Excelu. Stačí zvolit v horním menu Soubor tlačítko Exportovat, Pohled - CSV:

Soubor .csv uložíme na disk, mělo by následně stačit na něm dvojkliknout (spustí se asociovaná aplikace, obvykle MS Excel). Případně lze postup aplikovat i naopak: Spustit prázdný MS Excel a v něm v záložce Data kliknout na tlačítko Z textu:

V průvodci pak , Další, , Další, Dokončit. Výsledek by měl být:

Tisk údajů rovnou z přizpůsobeného pohledu

Pokud si třídní v Agendě online v minulé kapitole přizpůsobil pohled na seznam (např. přidal další sloupce), nemusí složitě exportovat do CSV, ale může seznam rovnou vytisknout: v horním menu Soubor zvolíme Rychlý tisk. V následném dialogu vypíšeme hlavičku, zafajfkujeme Šířka: přizpůsobit, případně vybereme A4 na šířku. Klikneme na Náhled tisku a můžeme rovnou tisknout nebo ukládat do PDF.

Tisk potvrzení o studiu pro jednoho studenta

V Agendě online, podmenu Žáci, položce Seznam klikneme na konkrétního studenta (řádek bude modrý). V horním menu Soubor klikneme na Tisk. V novém dialogu vlevo Potvrzení, vpravo zvolíme konkrétní možnost (bez data, od do, s dnešním datumem, soustavná příprava na povolání), dole se ujistíme, že jde o Výběr (1). Zeleným tlačítkem vpravo Náhled tisku, můžeme rovnou tisknout nebo ukládat do PDF.

Tisk potvrzení o studiu pro několik vybraných studentů

V Agendě online, podmenu Žáci, položce Seznam označíme řádky tištěných studentů, např. pomocí Ctrl+klikání. Zvolíme Soubor - Tisk a pokračujeme stejně jako v minulé kapitole.

Tisk potvrzení o studiu pro všechny studenty ze třídy

V Agendě online, podmenu Žáci, položce Seznam označíme řádky všech studentů, např. pomocí Ctrl+A. (Neoznačíme-li žádný řádek, bude Edupage fungovat stejně, čili vytiskne všechna potvrzení. Stojíme-li jinde než v seznamu žáků, bude Edupage fungovat stejně, čili vytiskne všechna potvrzení.) Zvolíme Soubor - Tisk a pokračujeme stejně jako v předminulé kapitole.

Příchody a odchody studentů v průběhu roku

Buď sekretariát nebo třídní (záleží, kdo tu informaci ví dřív) pošle informační mail na zmeny@gml.cz s kopií třídnímu.

  • Jde-li o přerušení studia, pak v mailu napíše na jakou dobu (od data, do data) a zda se bude chtít vrátit do stejného ročníku. Do Edupage třídní v kartě Studium klikne na Přerušení studia: Upravit () a zadá podrobnosti, například:

  • Jde-li o návrat z přerušení (dřívější či aktuální), pak datum, ke kterému se vrací. Jde-li o dřívější návrat, v Edupage třídní v kartě Studium klikne na Přerušení studia: Upravit () a opraví datum návratu.
  • Jde-li o ukončení studia, pak datum ukončení a důvod (přestup, ukončení vzdělávání bez přestupu, …) Do Edupage třídní zadá v kartě Studium datum konce studia (poslední den příchodu do školy) a zvolí důvod ukončení, například:

Ve všech případech platí, že přerušení a odchody studentů lze do Edupage zadávat jako dopředu, tak zpětně. Ideálně ihned poté, co se tu informaci třídní dozví. Vždy pošlete mail na zmeny@gml.cz s kopií třídnímu!

Tisk přehledu známek (např. pro VŠ) ze SASu

Jednou z komplikací přechodu SAS→Edupage je, že známky studentů jdou v Edupage evidovány pouze od školního roku 2017/2018. Výpisy známek budeme několik let tisknout dvojí (ze SASu i z Edupage).

Spustíme SAS (ten nadále funguje jako zdroj archivních dat, jen do něj nelze nic nového uložit). V modulu Klasifikace žáků zvolíme Výstupy - Tisk, dohledáme sestavu Výpis ze školní matriky SŠ - klasifikace (SAS64), vybereme třídu a studenta. Zobrazí se sestava se známkami do loňska:

Tisk Katalogového listu z Edupage

Druhý výpis (pro známky od 2018/19 uvnitř celého Katalogového listu) vytiskneme v Edupage: V Agendě online, podmenu Žáci, položce Seznam klikneme na konkrétního studenta (řádek bude modrý). V horním menu Soubor klikneme na Tisk. V novém dialogu vlevo Evidence, vpravo SŠ katalogový list, dole se ujistíme, že jde o Výběr (1). Zeleným tlačítkem vpravo Náhled tisku, můžeme rovnou tisknout nebo ukládat do PDF (u víceletých jde o třístránkový dokument):

navody/edupage/pro-tridni-v-prubehu-roku.txt · Poslední úprava: 26. 07. 2022, 14.21 autor: havlasekadm