Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Menu


web GML
intranet GML


© GML 2014
používáme Dokuwiki

navody:edupage:pro-ucitele-zadavani-znamek

Pro učitele: Zadávání známek

Dialog pro zadávání známek na PC

Kliknutím na tlačítko lze (po zvolení třídy, které zadáváme) zadat známky v následujícím dialogu:

Od ledna 2019 musí profesoři na GML takto zadat pololetní známkování (do sloupečku Vysvědčení). Od dubna 2019 pak i průběžnou klasifikaci (zejména před schůzkami).

Zadávání průběžných známek na PC

V Edupage je vhodné si vést kompletní klasifikaci. Buď nasázíte známky do sloupečku „Známky“ (pokud neexistuje, klikněte na tlačítko Nová písemka/zkoušení a vyrobte si ho) – v tom případě mají všechny stejnou váhu, prostě jde jen o soupis známek, např. pro potřeby rodičovských schůzek. Viz obrázek:

Nebo si můžete zavést každou písemku či zkoušení samostatně – tlačítkem Nová písemka/zkoušení, kde si zadáte název písemky/zkoušení, datum, její váhu, atd., načež se pro ni vyrobí vlastní sloupeček.

Nebo si můžete vyrobit sloupce pro druhy písemek (například „Ústní zkoušení“, „Domácí úlohy“, „Čtvrtletky“, atp.), každý se samostatnou vahou a psát do nich i více průběžných známek.

Do jednoho políčka lze zadat víc známek oddělených čárkami, každá má pak stejnou váhu. Známky lze zadávat i desetinným číslem (s anglickým zápisem, tedy pomocí tečky). Značka - za známkou znamená přidání 0.3, značka + za známkou znamená odebrání 0.3 z její hodnoty. Například:

Zadávání známek na mobilu/tabletu

Spustíme aplikaci Edupage na svém mobilu/tabletu (pokud ji nemáme, viz nejprve Aplikace pro mobil: instalace, přístup ke svým osobním informacím). V mobilu otočeném na vysoko vidíme:

Překlopíme-li mobil na široko, vidíme:

Klikneme na Známky, v následném dialogu vybereme konkrétní třídu, v jejím seznamu konkrétního studenta. Detail jednoho studenta vypadá takto:

V hodině budeme pravděpodobně zadávat známku na mobilu z ústního zkoušení (pokud tuto položku ve třídě zatím nemáte, vyrobte si ji tlačítkem , dále asi a dále asi , dále vyplníme název a vpravo nahoře ťukneme na tlačítko Přidat – dle mého názoru se ale událost „Ústní zkoušení“ pohodlněji vyrábí dopředně na PC, viz předchozí kapitola).

Zvolíme-li tedy typicky „Ústní zkoušení“, vyskočí dialog:

Tlačítky 15 lze zadat známku, tlačítko ; slouží jako oddělovník, kdybychom chtěli zadat víc známek jednomu studentovi zároveň. Tlačítko < je slouží k výmazu předchozího znaku (jako Backspace), tlačítko s piktogramem klávesnice dovolí zapsat známku textem (například 1- či 1.4, jejich hodnoty najdete v předchozí kapitole). Tlačítko Uložit vpravo nahoře nás vrátí do dialogu se známkami studenta, případně se lze zpětným tlačítkem (vlevo nahoře) vracet do seznamu studentů dané třídy, poté do seznamu tříd a poté do úvodní stránky aplikace.

navody/edupage/pro-ucitele-zadavani-znamek.txt · Poslední úprava: 21. 01. 2024, 10.50 autor: havlasekadm