Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


objprg:jazykjava:datovetypy

Datové typy

Java je typový jazyk a každá proměnná má tedy pevně určený datový typ a nemůže v ní být uložena hodnota jiná než odpovídající tomuto datovému typu.


Datové typy:

  • int - celé číslo
  • boolean - logický typ, true/false, 1 bit
  • byte - celé číslo, 8 bitů
  • short - celé číslo
  • long - celé číslo
  • double - reálné číslo
  • float - reálné číslo
  • char - znak
objprg/jazykjava/datovetypy.txt · Poslední úprava: 21. 04. 2015, 12.58 autor: xnemeckova