Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


objprg:jazykjava:callback

Callbacky – zpětná volání

V následující ukázce si vysvětlíme co jsou to tzv. callbacky a také jak s nimi pracovat. Využívají se jako méně náročná, a také přesnější možnost pro vyvolání zadané akce v určitý moment (například po té, co dojde cyklus ke konci). Práci s callbacky si ukážeme na projektu počítající prvočísla metodou Eratosthenových sít.


Co to je callback?

Jedná se o spustitelný kód, který je následně předán do jiného kódu, který má za úkol vykonat předem určenou činnost ve vhodný čas. V ukázce bude vhodným časem například určení dalšího prvočísla.

Tvorba projektu

Pro začátek si budeme muset vytvořit 3 třídy:

 1. Callback – Do této třídy umístíme samotný základ callbacku. Musíme do něj však předat informace z třídy Eratosthen.
 2. Eratosthen.java – Zde se bude nacházet jádro projektu. Budou zde vytvořeny callbacky jako takové a zároveň dojde k vytvoření kódu pro Eratosthenova síta za pomoci kontejnerů. Tato třída bude muset být spustitelná, proto bude implementovat Runnable.
 3. MainWindow – Zde budeme mít okno aplikace, ve kterém nalezneme možnost zadání čísla, po které bude určování prvočísel probíhat a samozřejmě jejich samotný výpis. Bude se tedy jednat o jFrame, který bude implementovat třídu Callback, abychom mohli přeměnit MainWindow na callback.

Callback

Práce zde bude velice jednoduchá. Je třeba pouze vytvořit interface, který přebere informace z třídy Eratosthen.

Kód:

 public interface Callback {
   public void reactToCall(Eratosthen er);
 }

Eratosthen

V následující třídě budeme muset zaprvé vytvořit privátní proměnné Callback a následně jim vytvořit metody.

Kód:

 private Callback finalCall;
 private Callback newPrimeCall;
 private Callback changeCall;
 //Metodu addFinalCallback budeme využívat pro výpis finálních čísel.
 public void addFinalCallback(Callback finalCall) {
   this.finalCall=finalCall;
 }
 //Pomocí metody addNewPrimeCallback se dozvíme, že byl dosažen konec programu.
 public void addNewPrimeCallback(Callback newPrimeCall) {
   this.newPrimeCall=newPrimeCall;
 }
 //Metoda addChangeCallback nás bude informovat o všech změnách v seznamu.
 public void addChangeCallback(Callback changeCall) {
   this.changeCall=changeCall;
 }

Momentálně sice máme už základ callbacků a víme, kdy by se měly aktivovat, avšak program toto zatím neví, proto musí být doplněn o samotné výpočetní jádro. Abychom jej mohli vytvořit, budeme potřebovat kontejnery tvořené celými čísly. První z nich naplníme čísly od 2 do max (kde max je hodnota zadaná uživatelem skrz input v MainWindow). Do druhého budeme postupně přidávat samotná prvočísla, respektive bude zatím prázdný.

Kód:

 private SortedSet<Integer> primeNumberList = new TreeSet();
 private SortedSet<Integer> numbersList = new TreeSet();
 public SortedSet<Integer> getPrimes() {
   return this.primeNumberList;
 }
 
 public SortedSet<Integer> getNumbers() {
   return this.numbersList;
 }
 
 private void fillNumbers() {
   for(int i = 2; i <= this.max; i++) {
     numbersList.add(i);
   }
 }

Následně se přesuneme k samotné výpočetní logice. Podle Eratosthenových sít budeme tedy postupně testovat všechna čísla v prvním seznamu na prvočísla pomocí násobení již známými (a do druhého kontejneru přesunutými) prvočísly. Důležité je při nalezení nového prvočísla / změně v listu / ukončení výpočtu informovat přiřazený callback pomocí zavolání metody reactToCall.

Kód:

 public void countPrimes() {
   this.fillNumbers();
   
   while(numbersList.size()>0) {
     Integer prime = numbersList.first();
     numbersList.remove(prime);
     primeNumberList.add(prime);
     if (newPrimeCall!=null) newPrimeCall.reactToCall(this);
     try {
       Thread.sleep(100);
     } catch (InterruptedException ex) {
     }
     
     Iterator<Integer> it = numbersList.iterator();
     while(it.hasNext()) {
       try {
         Thread.sleep(100);
       } catch (InterruptedException ex) {
       }
       Integer number = it.next();
       if (number%prime==0) {
         it.remove();
         if (changeCall!=null) changeCall.reactToCall(this);
       }
     }       
   }
   
   if (finalCall!=null) finalCall.reactToCall(this);
  }

Bystřejší si možná položili otázku, proč jsou v kódu pokusy o pozastavení vlákna. Odpověď se jednoduchá – k ničemu. Pozastavení vláken zde slouží pouze pro uživatele, aby měl dostatek času se podívat na práci programu a výpis prvočísel.

Celou třídu zakončíme vyvoláním metody run, která spustí výpočet prvočísel.

Kód:

 public void run() {
   countPrimes();
 }

MainWindow

Zde vytvoříme již zmíněné hlavní a viditelné okno programu. bude obsahovat v zásadě 4 objekty:

 1. jButton – Při kliknutí na něj se celý výpočet spustí.
 2. jTextField (zde pojmenován jako jMax) – Zde bude mít uživatel možnost zadat již zmíněný input, oznamující programu poslední kontrolované číslo.
 3. jLabel1 – Bude vypisovat všechna dosud nalezená prvočísla.
 4. jLabel2 – Zde bude naopak vypsán kontejner obsahující řadu kontrolovaných čísel. Jak se jeho obsah bude zmenšovat, budou ubývat vyřazená čísla i zde.

Nezapomeňme také, že je třeba, aby celý jFrame implementoval rozhraní Callback. Dále bude třeba vytvořit metodu reactToCall, která bude okopírována ze třídy Eratosthen a bude zapisovat data do zmíněních jLabelů.

Kód:

   public void reactToCall(Eratosthen er) {
   jLabel1.setText(er.getPrimes().toString());
   jLabel2.setText(er.getNumbers().toString());
 }

Posledním krokem v celém projektu je vytvoření kódu, který se spustí při akci vykonané na jButton. Kód bude muset obsahovat okopírování kódu ze třídy Eratosthen a následné vytvoření callbacků na základě získaných dat z třídy Eratosthen. Aby bylo vše naprosto perfektní, vytvoříme i nové vlákno, které umožní výpisům do jLabelů paralelní běh.

Kód:

 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
   Eratosthen er = new Eratosthen(Integer.parseInt(jMax.getText()));
   er.addFinalCallback(this);
   er.addNewPrimeCallback(this);
   er.addChangeCallback(this);
   Thread th = new Thread(er);
   th.start();
 }
objprg/jazykjava/callback.txt · Poslední úprava: 22. 06. 2015, 20.47 (upraveno mimo DokuWiki)