Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


objprg:jazykjava:cykly

Cykly

If = odmínky zapisujeme pomocí klíčového slova if, za kterým následuje logický výraz. Pokud je výraz pravdivý, provede se následující příkaz. Pokud ne, následující příkaz se přeskočí a pokračuje se až pod ním

else = vykoná následující příkaz nebo blok příkazů v případě, že se podmínka neprovede.

do

while = po while následuje podmínka v kulatých závorkách a blok, který chceme opakovat. Kód umístěný v tomto bloku se provádí tak dlouho, dokud je splněna podmínka.

For = za for skrývá se trojice příkazů oddělených středníkem, můžeme hromadně nadeklarovat více proměnných

switch = přepínač, muzeme prepinat mezi nekolika větvemi programu. Dále umožňuje nám zjednodušit zápis více podmínek pod sebou

case

default = slouží k tomu, aby bylo možné stávající rozhraní obohatit o obecné implementace bez nutnosti měnit implementující třídy, ale zbaví nás ve většině případů zmíněného omezení tvořit hierarchii základních tříd. Místo základních tříd může totiž implementace obsahovat již samo rozhraní v default metodách.

break = ukončí vykonávání cyklu a program bude pokračovat za uzavírací závorkou jeho bloku

continue = cyklus přejde ihned do další iterace

return = vrací nějakou hodnotu, do příkazu return je vždy metoda okamžitě ukončena

objprg/jazykjava/cykly.txt · Poslední úprava: 21. 04. 2015, 13.40 autor: xnguyen3