Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:kantori:kalendare-edupage-google

Školní kalendáře a systém událostí

Do 11/2023 jsme provozovali paralelně Google kalendář Plán práce a Edupage kalendář s jednotlivými školními událostmi. Při přechodu na nový web provozujeme pouze Edupage kalendář, z něhož se kopírují data do různých směrů (včetně Google kalendáře).

Kalendář Plán práce pouze dobíhá a k 07/2024 bude zrušen.

Systém oběhu informací o školních akcích

Organizátor akce (zpravidla kantor) pošle mail řediteli, ten akci schválí, v Re: pošle kopii kantorům a sekretářce, která akci vystaví v Edupage.

Původní žádost musí obsahovat

 • termín (datum, jestli celý den nebo konkrétní vyučovací hodiny nebo konkrétní časový rozsah)
 • jméno organizátora (jde-li o celou třídu, pak na třídu dva organizátoři z řad pracovníků GML)
 • třídu nebo seznam jednotlivých studentů včetně jejich tříd
 • místo konání (místnost na GML nebo adresu, kde se akce koná)
 • v případě nezletilých žáků a samostatného příchodu na akci též informaci o písemném souhlasu rodičů s tímto příchodem
 • v případě nezletilých žáků a samostatného odchodu z akce též informaci o písemném souhlasu rodičů s tímto odchodem

Práce s Edupage kalendářem

Edupage kalendář si studenti i zaměstnanci zobrazí v menu Vyučování - Události:

Přepínat zobrazení kalendáře lze v horním tlačítku:

Vyzkoušejte zejména variantu Týden (seznam) či Dva týdny. Přepínat lze i klávesami D, W, M, Y, 1, 2, 3 (čísla v nenumecké části klávesnice, tedy nad písmeny).

Událost do Edupage kalendáře lze zadat buď kliknutím na tlačítko nebo kliknutím na + vlevo nahoře ve dni, kde stojí kurzor: 200

Typy událostí v Edupage a jejich propis do jiných systémů

Je velmi důležité zvolit správný typ. Ovlivňuje to chování:

 • Pro koho je událost viditelná, pro vaši představu, administrátor nastavuje globálně z těchto možností:

 • Kde se zobrazuje (zda v Třídní knize, ve veřejném Kalendáři, v DÚ studentů pro veřejnost, příp. v nějaké kombinaci těchto míst).
 • Zda je konvertována na web www.gml.cz (vidí ji široká veřejnost na hlavní stránce v kalendáři).
 • Zda může nebo nemůže zrušit hodinu, během níž nastává. (Typicky Písemka hodinu neruší, Exkurze ano, Projektová výuka těžko říct, někdy ano, jindy ne.)
 • Zda organizátor zadává učivo a chybějící.
 • Zda se události může účastnit třídní učitel účastnících se tříd.

Všechny detaily, jak se ten který typ události chová, najdete při výběru typu v popisku vpravo:

Většinu typů události mohou zadávat zaměstnanci školy, ale některé zadává pouze vedení školy. Typicky třeba volné dny. :-)

Seznam všech událostí:

Událost Ruší původní hodinu? Zadává učivo a chybějící? Viditelnost: Zobrazuje se:
Zrušená výuka ruší ne Veřejné Kalendář, Třídní kniha
Svátek ruší ne Veřejné Kalendář, Třídní kniha, gml.cz
 Prázdniny Veřejné gml.cz
    Volný den ruší ne Veřejné Kalendář, Třídní kniha, gml.cz
Distanční výuka ne ne Veřejné Kalendář, gml.cz
Vyučování může může Přihlášení uživatelé Třídní kniha
    Projektové vyučování může může Pouze zúčastnění Třídní kniha
    Doučování může může Přihlášení uživatelé Třídní kniha
    Hodina s třídním učitelem ruší může Pouze zúčastnění Kalendář, Třídní kniha
Školní událost může může Veřejné Kalendář, Třídní kniha
    Školní výlet může může Veřejné Kalendář, Třídní kniha, gml.cz
    Kulturní akce může může Veřejné Kalendář, Třídní kniha, gml.cz
    Exkurze může může Veřejné Kalendář, Třídní kniha, gml.cz
    Událost s třídním učitelem může může Přihlášení uživatelé Kalendář, Třídní kniha, gml.cz
    Reprezentace může může Všichni učitelé Třídní kniha, gml.cz
Zkoušení žáků ne ne Pouze zúčastnění Písemky / DÚ
    Velká písemná práce ne ne Pouze zúčastnění Písemky / DÚ
    Písemná práce ne ne Pouze zúčastnění Písemky / DÚ
    Test ne ne Pouze zúčastnění Písemky / DÚ
    Ústní zkoušení ne ne Pouze zúčastnění Písemky / DÚ
    Referát ne ne Pouze zúčastnění Písemky / DÚ
    Projekt ne ne Pouze zúčastnění Písemky / DÚ
 Školní písemná práce (GML) může může Veřejné gml.cz
Setkání učitelů ne ne Všichni učitelé
    Klasifikační porada ne ne Všichni učitelé gml.cz
Rezervovaná učebna ne ne Všichni učitelé
Jiná událost ne ne Veřejné Kalendář, gml.cz
    Poučení o bezpečnosti může může Pouze zúčastnění Kalendář, Třídní kniha
    Sdružení rodičů ne ne Veřejné Kalendář, gml.cz
    Třídní kniha ne ne Účastníci + učitelé Třídní kniha
    Soutěž může může Všichni učitelé gml.cz

Kopie některých Edupage kalendářů do Google kalendáře

Student či zaměstnanec si může Edupage kalendář exportovat do podoby adresy a připojit do „svých“ kalendářů v Google. V Edupage kalendáři je vpravo nahoře tlačítko , které otevře dialog: 600 Vybíráme z osobního rozvrhu (včetně suplování a událostí, prostě věci, kde máte být), Událostí (těch veřejných z celé školy), Suplování (pouze akce, kde máte být navíc) a Suplování with reminder (tedy akce, kde máte být navíc, s předchozím upozorněním mailem).

Pro přidání spojení Edupage kalendáře do vašeho osobního Googlího, je potřeba označit a zkopírovat (Ctrl+C) odkaz za slovem Webcal v tomto dialogu (text typu https://gmlbrno.edupage.org/webcal?pwd=3EE350F0D9037662&type=plan&teacherid=-410). V novém okně prohlížeče pustíme kalendář Google, v levém svislém pruhu pod sekcí Moje kalendáře následuje sekce Jiné kalendáře, u které klikneme na tlačítko +: Objeví se importovací podmenu, ve kterém zvolíme Pomocí adresy URL a do následného boxu pro adresu vložíme (Ctrl+V) odkaz získaný z Edupage. Získaný kalendář bude k dispozici i na mobilech, které mají stejný Google účet.

navody/kantori/kalendare-edupage-google.txt · Poslední úprava: 25. 02. 2024, 17.20 autor: havlasekadm