Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


strprg:c:podminky

Podmínky

Podmínky umožňují větvení programu. Jsou jimi vyhodnocovány podmínky a podle toho buď vykonávány či nevykonávany určité funkce.

Syntaxe if a if-else

If je tím nejzákladnějším druhem podmínky, obsahuje nejdříve klíčové slovo if, samotnou podmínku (v kulatých závorkách ())a dále tělo podmínky (ve složených závorkách {}), takto:

if (podmínka) {
  tělo podmínky //Vykoná se, pokud je podmínka pravdivá
}

Pokud je podmínka vyhodnocena jako pravdivá (je rovna 1), vykoná se tělo podmínky (tedy všechny příkazy a funkce ve složených závorkách), například:

int i;
if (i>5) {
  printf("Hodnota promenne i je vetsi nez 5.");
}

Složené závorky můžeme také vynechat, v takovém případě se vykoná pouze první funkce následující po kulatých závorkách.

If-else je jakési rozšíření podmínky If, začátek je stejný jako u If, ale dále následuje klíčové slov else a další tělo podmínky (opět ve složených závorkách{}), takto:

if (podmínka) {
  první tělo podmínky //Vykoná se, pokud je podmínka pravdivá
} else {
  druhé tělo podmínky //Vykoná se, pokud podmínka není pravdivá
}

Pokud je podmínka vyhodnocena jako pravdivá (je rovna 1), vykoná se první tělo podmínky (tedy všechny příkazy a funkce ve prvních složených závorkách), v opačném případě se vykoná druhé tělo podmínky (v druhých složených závorkách) například:

int i;
if (i>5) {
  printf("Hodnota promenne i je vetsi nez 5.");
} else {
  printf("Hodnota promenne i je mensi nebo rovna 5.");
}

Syntaxe Switch

Vysvětleno na Linuxsoftu.

Switch je pokročilejší podmínka, nejčastěji používaná jako zjednodušení zápisu několikanásobného If-else (tedy např. If-else if-else if-else). Zápis začíná klíčovým slovem switch, následuje nějaká hodnota v kulatých závorkách () a poté tělo podmínky ve složených závorkách. Tělo podmínky obsahují klíčová slova case a default. Case použijeme, když chceme porovnat hodnotu v kulatých závorkách s jinou hodnotou, kterou zapíšeme za daný case a dále napíšeme dvojtečku. Těchto casů můžeme napsat do Switche hned několik pokaždé platí, že pokud hodnotu v kulatých závorkách je rovna hodnotě v casu, vykonají se všechny příkazy a funkce až do konce těla podmínky Switche (tedy i přes další casy a default), popřípadě prvního příkazu break. Klíčové slovo default následované opět dvojtečkou má podobnou funkci jako casy, vyhodnotí se pozitivně , pokud se pozitivně nevyhodnotil žádný case vždy bez ohledu na hodnotu. Proto se default nepoužívá na začátku bloku s case, protože by ihned platil.

int i;
switch (i) {
  case 1: printf("i je rovno 1");
  case 2: printf("i je rovno 1 nebo 2"); //case 1 nebyl zakončen breakem, proto se vykoná i tento příkaz a i může být rovno 1
      break;
  case 3: printf("i je rovno 3");//case 1 a 2 byly ukončeny breakem, tento příkaz už se tedy nevykoná, pokud je i rovno 1 nebo 2
      break;
  default: printf("i neni rovno 1, 2 ani 3");
}

Ternární operátor

Ternární operátor je, jak už název vypovídá, operátor, který pracuje hned se třemi operandy; zapisuje se takto:

[první operand]?[druhý operand]:[třetí operand]

Je jakousi zkrácenou formou podmínky If-else, až na to, že je to výraz (což značně omezuje jeho použití). Tedy:

podmínka?hodnota když ano:hodnota když ne

Pokud je podmínka před otazníkem pravdivá (rovná 1), vrátí se hodnota výrazu za otazníkem a před dvojtečkou, v opačném případě se vrátí hodnota výrazu za dvojtečkou, např.:

int i;
printf(i>5?"Hodnota promenne i je vetsi nez 5.":"Hodnota promenne i je mensi nebo rovna 5.");

Líné vyhodnocování

Zdroj: Wikipedie

tedy

 int function a() {printf("1"); return 1;}
 int function b() {printf("2"); return 0;}
 if(a() || b()) {...}

Toto na výstup vypíše 1, protože po vyhodnocení a() je jasné, že (PRAVDA nebo COKOLI) je PRAVDA, tedy není třeba vyhodnocovat b()

strprg/c/podminky.txt · Poslední úprava: 04. 02. 2014, 22.31 autor: lookin