Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


matematika:stereometrie:rezkrychle1

Obsah

Řez krychle (1. a 2. pravidlo)

Je dána krychle ABCDEFGH ve volném rovnoběžném promítání a body KLM podle obrázku. Proveďte řez krychle rovinou KLM.

Zadání

Řešení

Řešení

  1. Podle 1. pravidla spojím body L a M, leží oba v rovině podstavy. Přímka LM protíná hranu AB v bodě, který označím I, LI je první část řezu.
  2. Podle 2. pravidla narýsuji rovnoběžku s LI bodem K, protože K leží v rovině horní podstavy, která je rovnoběžná s rovinou spodní podstavy, ve které leží LI. Rovnoběžka protíná hranu HE v bodě J. Úsečka JK je další částí řezu.
  3. Podle 1. pravidla spojím JM, dostávám bod N.
  4. Podle 1. pravidla spojím NI.
  5. Podle 2. pravidla vedu rovnoběžku bodem K s přímkou NI, jelikož zadní a přední stěna krychle jsou rovnoběžné.
  6. Podle 1. pravidla spojím nově vzniklý bod O s L.
  7. Řezem je 6úhelník LINJKO.
matematika/stereometrie/rezkrychle1.txt · Poslední úprava: 28. 11. 2014, 15.27 autor: rydloadm